Články

Stanovisko Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku k vyjadreniu Predsedníctva ECAV k relácii Reportéri

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k relácii Reportéri zo dňa 10. júna 2019, odvysielanej v RTVS, na Jednotke V relácii Reportéri bola odvysielaná reportáž týkajúca sa spoločnosti Reformata spol. s.r.o. Redaktor Juraj Mravec kontaktoval v tejto veci aj generálneho biskupa...

Generálny biskup Eľko zavádza – v generálnom presbyterstve bol 4 roky

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysielala 10. júna na Jednotke v relácii Reportéri reportáž o kauze Reformata, ktorá hýbe našou cirkvou. Svoj obraz o tejto kauze si tak mohla urobiť široká verejnosť. Odporúčam si Reportérov pozrieť v archíve Jednotky (RTVS). Kde bol terajší biskup Eľko...

Nové vedenie cirkvi utrpelo výhru. Je to Pyrrhovo víťazstvo

Najväčšia kauza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku – Reformata, s. r. o. (spoločnosť spravujúca cirkevný majetok) sa nediala len posledných 6 rokov, ale omnoho skôr, pretrvala volebné obdobia až troch generálnych dozorcov (Holčík, Delinga, Lukáč). Je zjavné, že ten...

Boj o udržanie Augsburského vyznania tvorí dejiny evanjelickej cirkvi

V skúškach viery vyrástli z evanjelikov skutočné osobnosti Evanjelici boli úzko spojení s osudom svojej cirkvi, ktorej až Tolerančný patent v roku 1781 zaručil náboženskú slobodu v Uhorsku. Do jeho vydania bola v daných spoločenských a hospodárskych pomeroch na území dnešného Slovenska príslušnosť...

Chcú byť príkladom vo vzťahoch, no komunikujú len trestami a sankciami

Priznám sa, tento môj pokus o príspevok sa mi javí ako, ľudovo povedané, s krížikom po funuse. „Alea iacta est“ – kocky sú hodené... Po dlhom „zápase“, lepšie povedané po pokusoch predošlého vedenia ECAV na Slovensku komunikovať s podivne sa formujúcim novým predsedníctvom cirkvi pod záštitou...

Nevďačnosť a nedôvera  

Asi pred 15 rokmi sa nám vo firme vyskytol „malý problém“. Jeden z pracovníkov marketingu začal tvrdiť, že informácie, ktoré sú v marketingovom informačnom systéme, sú jeho know-how, pretože sa spolupodieľal na ich vytváraní. To, čo zdanlivo vyzeralo (teda aspoň čiastočne) opodstatnene, však...

Súčasní predstavitelia cirkvi nechcú počuť, že bez morálky sa rozloží cirkev. Preto vznikla Asociácia slobodných zborov

Voľby, z ktorých vzišli súčasní predstavitelia Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, zranili mnohých slovenských evanjelikov. Slušných veriacich tým cirkev stráca. Je to paradox, ktorý trvá stáročia: cirkev potrebuje morálne autority, ale má ich radšej mŕtve ako živé. Zo života s...

Bez biblického ukotvenia hrozí nejasnosť a tápanie

Pred Veľkou nocou prišiel poštou z GBÚ na farské úrady dokument s názvom ECAV 2020 Budúcnosť, Pravda, Radosť + 5. Obsahuje jedenásť oblastí života ECAV, ktoré súčasné Predsedníctvo ECAV predkladá evanjelickej verejnosti na diskusiu. Podľa ich mienky sa práve v týchto oblastiach treba spoločne...

Evanjelické noviny ZADARMO

Ako hovoria pragmatickí ekonómovia, nič nie je zadarmo! Ani vlaky pre našich dôchodcov a študentov, ani obedy pre naše deti v školách. Náklady znáša ten, kto o takomto „bezplatnom“ poskytovaní služieb rozhodol – štát. Štát však nemá na to iné peniaze, iba tie, ktoré vyzbiera na daniach od svojich...

Tri odkazy Maxa Webera pre dnešok

V apríli 2019 uplynulo 155 rokov od narodenia, a na budúci rok uplynie sto rokov od úmrtia, jednej z najväčších postáv klasickej sociológie, Maxa Webera. Spomedzi tých, ktorých dnes považujeme za zakladateľov modernej sociológie, je pravdepodobne najviac citovaným autorom. Mal encyklopedické...

Do vedenia Tranoscia chcú presadiť aj ľudí spájaných so súčasným marazmom cirkvi

Vedenie cirkvi spolu s vedením dištriktov chce na posty v predstavenstve a dozornej rade Tranoscia dosadiť okrem iných aj ľudí, ktorí sa podieľali na dehonestujúcich kampaniach a rozhodnutiach pred voľbami a počas nich. Akcionári – ECAV na Slovensku, Západný i Východný dištriktu chcú docieliť, aby sa do predstavenstva dostali:...

Ďakujem

Tranoscius je podľa svetského práva obchodná spoločnosť. V slobodnej ekonomike je cieľom obchodných spoločností vytvárať zisk pre vlastníkov uspokojovaním dopytu jednotlivcov po výrobkoch či službách, ktoré ponúkajú. Tranoscius však nebol založený a dodnes nie je vnímaný iba ako takýto stroj na výrobu peňazí. Jeho existencia...

Pomôž, Otče nebeský!

Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič, sám seba klame. Nech každý skúma svoje dielo a bude mať...

Verím

Mala som okolo seba v detstve hlboko veriaceho príbuzného – starého otca, ktorý býval s nami. Modlil sa dvakrát denne v kľaku, ale aj pred jedlom. Pri jedle v kuchyni zvykol rozprávať nám – svojim vnúčatám, biblické príbehy. Keď som s ním asi v desiatich rokoch viedla teologickú debatu, spýtal sa ma: „A kto stvoril svet a toto...

Veličania odsúdili ohováračské prejavy na konto domáceho farára

 PODPORU JOZEFOVI VEREŠČAKOVI VYJADRUJÚ AJ PREDSTAVITELIA INÝCH CIRKVÍ Evanjelickému farárovi Jozefovi Vereščakovi sa po útokoch, smerujúcich k snahe o jeho odvolanie z postu duchovného v cirkevnom zbore Poprad-Veľká, dostalo podpory z viacerých strán. O kampani proti jeho osobe, ktorú má viesť kostolník R. Alexa s podporou J....

Predseda ZED bezprecedentne zaútočil na bývalú členku výboru

PÍSOMNÚ SPRÁVU NAPRIEK UZNESENIU A VLASTNÉMU PRÍSĽUBU NEPOSKYTOL V Lúčkach pri Ružomberku sa 6. mája uskutočnilo valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED). Zúčastnilo sa na ňom iba 97 z viac než 400 farárov ECAV na Slovensku. Úvodná pobožnosť bola spojená so spomienkou na zosnulých členov ZED, ktorí odišli do...

Vybájená cirkev

Možno aj vás, tak ako mňa, fascinuje ten detský svet, ktorý si žijú naše deti. V priebehu dňa dokážu prejsť niekoľkými povolaniami, preniesť sa desiatkami rokov – o miestach ani nehovoriac. Odskočiť si v detskom svete do Prahy, Ameriky alebo na Mesiac nie je žiaden problém. Tento svet často nazývame bezstarostným, ale to by...

Na sto percent

Je to už vyše 30 rokov, keď sme ako ôsmaci na školskom výlete v Slovenskom raji sledovali cez rádio finále ME 1988. Fenomenálne Holandsko hralo so Sovietskym zväzom. Nebolo snáď nikoho, kto by pri futbalových hrách na školskom ihrisku nechcel byť van Basten, Rijkaart alebo van Gullit... Naopak, mená sovietskych futbalových...

Pomôžte prenasledovaným duchovným ECAV na Slovensku

Po prenasledovaní duchovných ECAV v období fašizmu a komunizmu sa začala nová etapa prenasledovania duchovných ECAV na Slovensku. Súčasne generálne presbyterstvo začalo prenasledovať duchovných ECAV za rozhodnutie ich cirkevných zborov vstúpiť do Asociácie slobodných zborov ECAV. Jednou z foriem prenasledovania je finančný...

Presbyterstvo stojí za svojím farárom

KOSTOLNÍKA ALEXU VYZVALO, ABY SA VZDAL POSTU PRESBYTERA Presbyterstvo cirkevného zboru Poprad-Veľká vyjadrilo rozhorčenie nad oznamom, ktorý mal na dvere tamojšieho evanjelického kostola vyvesiť kostolník R. Alexa. Iniciatívu kostolníka, o ktorej sme informovali v predchádzajúcom čísle, označili presbyteri za plnú klamstiev a...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.