Články

Čo priniesol rok 2018 pre ECAV

Koncom roka zvykneme rekapitulovať a viac sa zamýšľať nad tým, čo končiaci sa rok priniesol pre rodinu, pre cirkev či firmu, v ktorej pracujeme. Nie sú to len nostalgické spomienky, ale aj uvedomenie si pôvodného stavu zo začiatku roka, a zmien, ktoré tento rok priniesol. Nové podmienky si...

Vyhlásenie iniciátorov a zástupcov signatárov podpisovej akcie za nové voľby z 8. 12. 2018

  Iniciátori  a niektorí signatári  podpisovej  akcie za nové voľby v ECAV  sa stretli v Liptovskom Mikuláši dňa 8. decembra 2018. Konštatujú, že sa im podarilo zozbierať doteraz cca 7 000 podpisov za nové, transparentné voľby. V zodpovednosti pred Pánom Bohom sa obracajú na kompetentných ako...

Reakcia na situáciu v cirkvi

Som zhrozený z bojov na pôde cirkvi, úpadku morálky, zdravého úsudku a jednoznačne súhlasím s názorom, že cirkev je na križovatke. Musí si vybrať, komu bude súžiť, aká chce byť. Desí ma, že v cirkvi sa hovoria polopravdy až otvorené lži, veci sa zamlčujú, prekrúcajú, zatajujú, že ľudia sa dajú...

Predseda dištriktuálneho súdu J. Bunčák konal protizákonne

Predseda dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Bunčák vydal uznesenie, ktorým zamietol žalobu proti výsledkom volieb generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Takéto oprávnenie však predseda súdu podľa platných zákonov nemá, a tak možno vydané rozhodnutie považovať za...

Prevzatie moci

ZAMYSLENIE Prevzatie moci - fráza letiaca spoločnosťou aj cirkvou. Túžba po zmene, ak sa dejú zlé veci, je zaiste namieste. Otázkou je, prečo niektorí členovia cirkvi opakujú túto frázu, letiacu svetom, ak hlavou cirkvi je Ježiš Kristus, ak ECAV je cirkvou slova. Slova Kristovho, ktoré má moc...

Ľahostajnosť využívajú na presadzovanie svojej pravdy tí, ktorí v cirkvi zápasia o moc

Otvorený list členom Kandidačnej porady na generálneho biskupa a generálneho dozorcu ECAV na Slovensku a Kandidačnej porady na dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku V 8. nedeľu po Svätej Trojici, 22. júla 2018, som na službách Božích vykonal povinnosť oznámiť cirkevnému zboru Hybe...

Farárka, ktorá nechce počuť ani čítať o dozorcovi Lukáčovi

Farári klesli veľmi hlboko, aspoň v prípade Zuzany Moncoľovej, farárky v cirkevnom zbore Hontianska Vrbica. „Vy ďalej nemáte čo hľadať a už vôbec nie kandidovať na post, ktorý chvála Bohu pre Vás končí a dúfam, že o Vás nebudem ani počuť, ani čítať!“ – zaútočila nenávistne v Reformačných listoch...

Voľby v dobe posthanby

Sme v zásade optimisti. Nemali sme žiadne pozitívne očakávania pred voľbami v ECAV a nie sme teda významne sklamaní ani po nich. Necítime sa byť podvedení výsledkom, prekvapení „nevyzretosťou“ voličov (farárov), šokovaní zmenou. Pripúšťame, že to síce trochu pripomína masaker motorovou pílou (kde...

Vo VD sa vracajú v čase alebo Na východe všetko možné

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu vykonalo 26. mája voľbu vedúceho (riaditeľa) biskupského úradu Dušana Cinu so spätnou platnosťou od 21. 3. 2018. Proti takémuto rozhodnutiu podalo predsedníctvo cirkvi odvolanie. Na mimoriadnom konvente VD konventuáli odvolanie zamietli a potvrdili platnosť uznesenia. Potvrdili...

Iba informovanosť z oboch strán môže viesť k objektívnemu pohľadu

Tak ako pani Zdenka Pilátová, aj ja si kupujem Evanjelický posol a posielam ho svojej priateľke do cirkevného zboru, kde Posol odhlásili a namiesto toho rozmnožujú Reformačné listy. Tie v nedeľu po službách Božích ponúkajú cirkevníkom. Mne chodí EP poštou a druhý exemplár kupujem a posielam jej ho poštou. Keď som bola na...

Ak mu ide o cirkev, mal odstúpiť

Som jedna z tých, čo číta EP aj RL. V Reformačných listoch 20/2018 je v článku Čas vysvedčení veta: „Povedzte, prosím, svojim priateľom, že nádej žije. Na obnovu, na záchranu a na zodpovedný život v našej cirkvi, v ktorej si navzájom pomáhame a v ktorej sa navzájom podopierame, o Krista. To je cirkev.“ Moja odpoveď:...

Triumfalizmus bez slobody prejavu

V atmosfére nedočkavého triumfalizmu, ktorú okolo seba vyvolávajú tí najoddanejší priaznivci zmien vo vedení cirkvi, ktoré práve prebiehajú prostredníctvom azda legálnych, ale – až na výnimku biskupa Západného dištriktu – iste nelegitímnych volieb, sa dostáva do úzadia diskusia o slobode prejavu a osobitne v jej rámci diskusia...

Falošný publikán alebo pokorný farizej?

„A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo: Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili; jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci,...

Iba informovanosť z oboch strán môže viesť k objektívnemu pohľadu

Na návrh predsedníctva cirkevného zboru v Starej Turej bolo na konvente v januári 2017 odsúhlasené, že sa nebude objednávať Evanjelický posol pre veriacich, aby si ho mohli kúpiť v chráme, ale iba do archívu. Keď som ako súkromná osoba a členka cirkevného zboru objednala niekoľko kusov EP a rozdávala ho po skončení...

Pán Brozman, odstúpte!

Vyzývam pána Brozmana, aby odstúpil z kandidatúry na post generálneho dozorcu. Nepotrebujeme takého dozorcu, ktorý píše o smrade a hnoji v našej evanjelickej cirkvi. Mnohí sme presvedčení, že sa na kandidátku dostal preto, aby v našej cirkvi robil rozkol. Mám v rodine aj rímskokatolíkov, no nie sú to podvodníci,...

Slušní ľudia, ktorí sa držia Božieho slova, sú v menšine

Už dlhé roky to nie je v našej cirkvi „v poriadku.“ Do jej kuchyne mnohí nevidia. Posol však už viac rokov túto neradostnú situáciu pravdivo komentuje. V poslednom roku však dochádza vo vedení ECAV k takej smutnej konfrontácii, že nemožno nezareagovať. Drahý Evanjelický posol! Čo sa to deje, keď musíš prinášať také...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.