Asociácia slobodných zborov  Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku

 

Články

Bezohľadná láska

Niektoré slovné spojenia sú až dych vyrážajúce. Napríklad: cenné papiere bez hodnoty. Fenomén z privatizácie. Cenný na nich bol len názov. Opakom bola skutočnosť. Bolo potrebné platiť za ich registráciu a vedenie účtu. Šikovný podvod. Boli bezcenné a stratové.   Snaha naháňať strach? Nedávno...

Vyhlásenie Asociácie SloZ k pastierskemu listu Zboru biskupov ECAV

Vážená evanjelická verejnosť, so znepokojením a sklamaním musíme konštatovať, že prvý pastiersky list nového Zboru biskupov  bezprecedentným spôsobom znevážil bývalé predsedníctvo našej cirkvi, ktoré za uplynulých 6 či 12 rokov dôstojne reprezentovalo našu cirkev na Slovensku a v zahraničí a bolo...

Asociácia slobodných zborov nemá záujem cirkev rozdeľovať, ale liečiť

REAKCIA NA OSOČUJÚCE STANOVISKO H.E.L.P. K VZNIKU ASOCIÁCIE SLOBODNÝCH ZBOROV  Združenie H.E.L.P., ktoré nemá nič spoločné s Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku, no dlhodobo do nej prináša rozkol, vydalo stanovisko k vzniku Asociácie slobodných zborov. Snaží sa v ňom dehonestovať vznik...

Slepí vodcovia, spamätajte sa!

Vstupujeme do nového roka. Nejeden z nás sa určite zamýšľa nad  svojou životnou cestou a skúškami, ktorými prechádza naša cirkev. Vo chvíľach zamýšľania sa snažme odosobniť od problémov a naozaj otvoriť oči, vidieť veci reálne z nadhľadu. Nie každý je totiž hluchý a slepý.  Nie je málo tých,...

OTVORENÝ LIST

„Cirkevný zbor je základnou a najdôležitejšou bunkou cirkvi. V ňom je cirkev. Ostatné COJ sú organizačnou, nie podstatnou zložkou cirkvi. Vyššie COJ sú tu najmä preto, aby robili servis cirkevným zborom. Treba presne definovať, čo jednotlivé cirkevné zbory robí príslušníkmi ECAV, ale v ostatných...

Čo priniesol rok 2018 pre ECAV

Koncom roka zvykneme rekapitulovať a viac sa zamýšľať nad tým, čo končiaci sa rok priniesol pre rodinu, pre cirkev či firmu, v ktorej pracujeme. Nie sú to len nostalgické spomienky, ale aj uvedomenie si pôvodného stavu zo začiatku roka, a zmien, ktoré tento rok priniesol. Nové podmienky si...

Vyhlásenie iniciátorov a zástupcov signatárov podpisovej akcie za nové voľby z 8. 12. 2018

  Iniciátori  a niektorí signatári  podpisovej  akcie za nové voľby v ECAV  sa stretli v Liptovskom Mikuláši dňa 8. decembra 2018. Konštatujú, že sa im podarilo zozbierať doteraz cca 7 000 podpisov za nové, transparentné voľby. V zodpovednosti pred Pánom Bohom sa obracajú na kompetentných ako...

Reakcia na situáciu v cirkvi

Som zhrozený z bojov na pôde cirkvi, úpadku morálky, zdravého úsudku a jednoznačne súhlasím s názorom, že cirkev je na križovatke. Musí si vybrať, komu bude súžiť, aká chce byť. Desí ma, že v cirkvi sa hovoria polopravdy až otvorené lži, veci sa zamlčujú, prekrúcajú, zatajujú, že ľudia sa dajú...

Predseda dištriktuálneho súdu J. Bunčák konal protizákonne

Predseda dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Bunčák vydal uznesenie, ktorým zamietol žalobu proti výsledkom volieb generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Takéto oprávnenie však predseda súdu podľa platných zákonov nemá, a tak možno vydané rozhodnutie považovať za...

Vyhlásenie Asociácie SloZ k pastierskemu listu Zboru biskupov ECAV

Vážená evanjelická verejnosť, so znepokojením a sklamaním musíme konštatovať, že prvý pastiersky list nového Zboru biskupov  bezprecedentným spôsobom znevážil bývalé predsedníctvo našej cirkvi, ktoré za uplynulých 6 či 12 rokov dôstojne reprezentovalo našu cirkev na Slovensku a v zahraničí a bolo osobným príkladom aj v...

Neskrývajme hlavy do piesku

V našej spoločnosti, štáte platia zákony a paragrafy, podľa ktorých funguje ekonomika, priemysel, zdravotníctvo, školstvo, samospráva a pod. Aj samotná cirkev sa riadi svojimi zákonmi a predpismi. Ľudia väčšinou tieto veci nepoznajú a stretnú sa s tým len vtedy, keď niečo vybavujú po úradoch, kde nás zodpovedný pracovník...

Emeritný dozorca žiada, aby súd zohľadnil podpisy signatárov výzvy za nové voľby

BRATISLAVA – Predseda Slovenskej evanjelickej jednoty, emeritný generálny dozorca Ján Holčík otvoreným listom, adresovaným predsedovi Dištriktuálneho súdu Západného dištriktu Jánovi Bunčákovi, protestuje za nové voľby v cirkvi. „Ako spoluiniciátor Výzvy k transparentným voľbám v ECAV, obraciam sa na Vás v mene členov ECAV na...

Vo VD sa vracajú v čase alebo Na východe všetko možné

Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu vykonalo 26. mája voľbu vedúceho (riaditeľa) biskupského úradu Dušana Cinu so spätnou platnosťou od 21. 3. 2018. Proti takémuto rozhodnutiu podalo predsedníctvo cirkvi odvolanie. Na mimoriadnom konvente VD konventuáli odvolanie zamietli a potvrdili platnosť uznesenia. Potvrdili...

Iba informovanosť z oboch strán môže viesť k objektívnemu pohľadu

Tak ako pani Zdenka Pilátová, aj ja si kupujem Evanjelický posol a posielam ho svojej priateľke do cirkevného zboru, kde Posol odhlásili a namiesto toho rozmnožujú Reformačné listy. Tie v nedeľu po službách Božích ponúkajú cirkevníkom. Mne chodí EP poštou a druhý exemplár kupujem a posielam jej ho poštou. Keď som bola na...

Ak mu ide o cirkev, mal odstúpiť

Som jedna z tých, čo číta EP aj RL. V Reformačných listoch 20/2018 je v článku Čas vysvedčení veta: „Povedzte, prosím, svojim priateľom, že nádej žije. Na obnovu, na záchranu a na zodpovedný život v našej cirkvi, v ktorej si navzájom pomáhame a v ktorej sa navzájom podopierame, o Krista. To je cirkev.“ Moja odpoveď:...

Triumfalizmus bez slobody prejavu

V atmosfére nedočkavého triumfalizmu, ktorú okolo seba vyvolávajú tí najoddanejší priaznivci zmien vo vedení cirkvi, ktoré práve prebiehajú prostredníctvom azda legálnych, ale – až na výnimku biskupa Západného dištriktu – iste nelegitímnych volieb, sa dostáva do úzadia diskusia o slobode prejavu a osobitne v jej rámci diskusia...

Falošný publikán alebo pokorný farizej?

„A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo: Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili; jeden farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci,...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.