Články

Predseda dištriktuálneho súdu J. Bunčák konal protizákonne

Predseda dištriktuálneho súdu Západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Bunčák vydal uznesenie, ktorým zamietol žalobu proti výsledkom volieb generálneho biskupa a generálneho dozorcu. Takéto oprávnenie však predseda súdu podľa platných zákonov nemá, a tak možno...

Prevzatie moci

ZAMYSLENIE Prevzatie moci - fráza letiaca spoločnosťou aj cirkvou. Túžba po zmene, ak sa dejú zlé veci, je zaiste namieste. Otázkou je, prečo niektorí členovia cirkvi opakujú túto frázu, letiacu svetom, ak hlavou cirkvi je Ježiš Kristus, ak ECAV je cirkvou slova....

Ľahostajnosť využívajú na presadzovanie svojej pravdy tí, ktorí v cirkvi zápasia o moc

Otvorený list členom Kandidačnej porady na generálneho biskupa a generálneho dozorcu ECAV na Slovensku a Kandidačnej porady na dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku V 8. nedeľu po Svätej Trojici, 22. júla 2018, som na službách Božích vykonal povinnosť oznámiť...

Farárka, ktorá nechce počuť ani čítať o dozorcovi Lukáčovi

Farári klesli veľmi hlboko, aspoň v prípade Zuzany Moncoľovej, farárky v cirkevnom zbore Hontianska Vrbica. „Vy ďalej nemáte čo hľadať a už vôbec nie kandidovať na post, ktorý chvála Bohu pre Vás končí a dúfam, že o Vás nebudem ani počuť, ani čítať!“ – zaútočila...

Voľby v dobe posthanby

Sme v zásade optimisti. Nemali sme žiadne pozitívne očakávania pred voľbami v ECAV a nie sme teda významne sklamaní ani po nich. Necítime sa byť podvedení výsledkom, prekvapení „nevyzretosťou“ voličov (farárov), šokovaní zmenou. Pripúšťame, že to síce trochu pripomína...

Bývalí generálni dozorcovia vo výzve apelujú: Žiadame nové transparentné voľby!

Na oznámené výsledky volieb generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu a prvého kola volieb generálneho biskupa, zareagovali dvaja emeritní dozorcovia ECAV na Slovensku – Ján Holčík, súčasný predseda Slovenskej evanjelickej jednoty, a Pavel Delinga. Spoločne...

Povolebná reflexia

Volebné obdobie, ktoré pripadlo na tento rok v našej cirkvi, rozvírilo zdanlivo pokojné politické ovzdušie. Celé spoločenské dianie ešte navyše silne ovplyvnila udalosť zatiaľ neobjasnenej vraždy dvoch mladých ľudí, Jána Kuciaka a jeho priateľky Martinky Kušnírovej....

Vyhlásili výsledok volieb dištriktuálneho dozorcu

PREŠOV – Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu na svojom zasadnutí 14. júla vyhlásilo výsledok volieb na funkciu dozorcu Východného dištriktu. Na základe zápisu sčítacej komisie vyhlásilo, že celkový počet konventuálov, ktorí sa zúčastnili volieb bol 9 822....

Evanjelici si zvolili na najvyšší post v cirkvi katolíka

Sčítacia komisia, ktorú tvorili členovia Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, v piatok 13. júla konštatovala, že do úradu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku bol zvolený Ján Brozman. Po prvýkrát v histórii Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku tak budú mať...

Voľby v ECAV sú fraška. Hlasy si počítal aj kandidát na biskupa Jančo

Sčítacia komisia pozostávajúca z  členov dištriktuálneho presbyterstva zasadala 20. júna na Biskupskom úrade ZD vo Zvolene. Členom sčítacej komisie bol aj samotný kandidát Ján Jančo, ktorý si narátal 759 hlasov. Hoci to má už nateraz spočítané a vo funkcii...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.