Články

Ako volili v Trenčíne biskupa

Vážení bratia a sestry z HELP. Opíšem Vám ako sa u nás v Trenčíne v meste jedného z kandidátov volilo. Však ste vyzývali ľudí, aby Vám dali vedieť ako voľby prebiehajú. Priznám sa, že som všetkých vyškrtol. Ale pekne po poriadku. Dozorca nám predstavil...

List biskupov ECAV na Slovensku k voľbám v ECAV na Slovensku v r. 2018

Biskupi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku – Miloš Klátik, generálny biskup, a Milan Krivda, biskup Západného dištriktu, zaslali do všetkých cirkevných zborov svoj list k práve prebiehajúcim voľbám. List sa má čítať najbližšiu nedeľu po jeho doručení...

Kandidačné porady nepostupovali rovnako ako v prípade voľby na dozorcu Západného dištriktu

Kandidačné porady na predsedníctvo cirkvi a dozorcu Východného dištriktu neumožnili uchádzať sa o vrcholné posty v ECAV trom kandidátom – Imrichovi Lukáčovi, Milanovi Krivdovi a Jaroslavovi Mervartovi. Všetkých troch zastavili členovia kandidačných porád...

Webová stránka o cirkevných voľbách odolala útokom hackerov

Viac než tridsať pokusov o „nabúranie sa“ do obsahu internetovej stránky www.volbyecav.sk v priebehu jedinej noci. Tak vyzerala snaha odstrániť informácie o voľbách, ktoré tvorcovia webu sprístupnili širokej verejnosti počas uplynulého týždňa na webe....

Pravda o Reformate alebo Ako Reformata súvisí s voľbami v ECAV

Viacerí sa možno budú pýtať, prečo sa pri voľbách cirkevných dozorcov a biskupov tak často spomína téma spoločnosti Reformata. Táto spoločnosť bola pred viacerými rokmi zriadená na správu cirkevného majetku. Postupom rokov však konatelia prestávali...

Zakrývanie, mlčanie, tvárenie sa, že sa nič nestalo, pred Bohom neobstojí

„Pokorte sa teda pod mocnú Božiu ruku, aby vás časom povýšil. Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. Buďte rozvážni, bdejte! Váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral; vzoprite sa mu, pevní vo viere, a...

Kritizovali nešváry v cirkvi, nemôžu kandidovať

V súčasnosti je v našej ECAV na Slovensku veľmi turbuientné obdobie, v mnohom to doslova „vrie", veď sa konajú voľby významných cirkevných predstaviteľov a vtedy sa obyčajne problémy nielen generujú, ale odhaľujú sa niekedy viac - a niekedy menej viditeľné volebné...

Kandidát na generálneho dozorcu zvolil taktiku zamlčovania, čo je nekorektné

LIST PREDSEDNÍCTVA ECAV DO VŠETKÝCH CIRKEVNÝCH ZBOROV Vážené predsedníctva cirkevných zborov, vážení členovia cirkevných zborov, bratia a sestry! Listom zo dňa 30. 5. 2018 sa na Vás obrátil jedi­ný kandidát na funkciu generálneho dozorcu Ján Brozman, ktorý svojím...

Prípad prechádza do ďalšej fázy. Daňová kontrola potvrdila podvody v Reformate

BRATISLAVA - Prípad možných daňových podvodov na ktoré dlhodobo poukazoval generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč prechádza do ďalšej fázy. Výsledky daňovej kontroly potvrdili daňové podvody v spoločnosti Reformata. Prípad daňového trestného činu...

Vladimír Daniš na súde neuspel, jeho žalobu v plnom rozsahu zamietli

BRATISLAVA – Bývalý konateľ spoločnosti Reformata s. r. o., Vladimír Daniš neuspel so svojou žalobou, v ktorej žiadal, aby súd určil neplatnosť skončenia jeho pracovného pomeru so spoločnosťou a priznal mu náhradu mzdy. Okresný súd Bratislava I na...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.