Blog

Ďakujem

Tranoscius je podľa svetského práva obchodná spoločnosť. V slobodnej ekonomike je cieľom obchodných spoločností vytvárať zisk pre vlastníkov uspokojovaním dopytu jednotlivcov po výrobkoch či službách, ktoré ponúkajú. Tranoscius však nebol založený a dodnes nie je...

Pomôž, Otče nebeský!

Bratia, ak by niekoho aj pristihli pri nejakom poklesku, vy, duchovní, napravte ho v duchu tichosti – a daj si pozor, aby si aj ty nepadol do pokušenia. Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. Lebo ak si niekto myslí, že je niečo, a nie je nič,...

Verím

Mala som okolo seba v detstve hlboko veriaceho príbuzného – starého otca, ktorý býval s nami. Modlil sa dvakrát denne v kľaku, ale aj pred jedlom. Pri jedle v kuchyni zvykol rozprávať nám – svojim vnúčatám, biblické príbehy. Keď som s ním asi v desiatich rokoch viedla...

Veličania odsúdili ohováračské prejavy na konto domáceho farára

 PODPORU JOZEFOVI VEREŠČAKOVI VYJADRUJÚ AJ PREDSTAVITELIA INÝCH CIRKVÍ Evanjelickému farárovi Jozefovi Vereščakovi sa po útokoch, smerujúcich k snahe o jeho odvolanie z postu duchovného v cirkevnom zbore Poprad-Veľká, dostalo podpory z viacerých strán. O kampani proti...

Predseda ZED bezprecedentne zaútočil na bývalú členku výboru

PÍSOMNÚ SPRÁVU NAPRIEK UZNESENIU A VLASTNÉMU PRÍSĽUBU NEPOSKYTOL V Lúčkach pri Ružomberku sa 6. mája uskutočnilo valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED). Zúčastnilo sa na ňom iba 97 z viac než 400 farárov ECAV na Slovensku. Úvodná pobožnosť bola...