Blog

800-eurový vokátor označili za štandardný

Osemsto eur je suma vokátora, ktorý generálne presbyterstvo schválilo Ivanovi Eľkovi vo funkcii generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Informáciu o tomto rozhodnutí sa verejnosť dozvedela až vďaka Evanjelickému poslu. Vokátor v tejto výške presbyteri odklepli už na...

Historická prednáška

Prinášame vám historickú prednášku o ECAV na Slovensku, ktorá odznela pri príležitosti osláv 100. výročia zriadenia Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, 6. apríla v CZ ECAV Poprad-Veľká.

Len sa pýtam

Ad: Anonymné oznámenie o bombovom útoku počas inštalácie vo Zvolene Božie slovo hovorí: „Po ovocí ich poznáme.“ Myslí sa tu aj na pravých a falošných prorokov. Jedni aj druhí prorokujú, ale keď sa proroctvo vyplní, dá sa rozlíšiť, ktorý prorok bol od Hospodina, a...

Vyhrážanie sa vlastným…

Kto sa v tomto mesiaci pozrel na webovú stránku našej cirkvi (www.ecav.sk), mohol si prečítať Vyhlásenie k inštalácii biskupov... a z neho sa dozvedieť prekvapujúcu skutočnosť, že pred inštaláciou vo Zvolene – takmer týždeň vopred – prišlo anonymné oznámenie o...

Neskrývajme hlavy do piesku

V našej spoločnosti, štáte platia zákony a paragrafy, podľa ktorých funguje ekonomika, priemysel, zdravotníctvo, školstvo, samospráva a pod. Aj samotná cirkev sa riadi svojimi zákonmi a predpismi. Ľudia väčšinou tieto veci nepoznajú a stretnú sa s tým len vtedy, keď...