Bezohľadná láska

Bezohľadná láska

Niektoré slovné spojenia sú až dych vyrážajúce. Napríklad: cenné papiere bez hodnoty. Fenomén z privatizácie. Cenný na nich bol len názov. Opakom bola skutočnosť. Bolo potrebné platiť za ich registráciu a vedenie účtu. Šikovný podvod. Boli bezcenné a stratové.  ...
Slepí vodcovia, spamätajte sa!

Slepí vodcovia, spamätajte sa!

Vstupujeme do nového roka. Nejeden z nás sa určite zamýšľa nad  svojou životnou cestou a skúškami, ktorými prechádza naša cirkev. Vo chvíľach zamýšľania sa snažme odosobniť od problémov a naozaj otvoriť oči, vidieť veci reálne z nadhľadu. Nie každý je totiž hluchý...
OTVORENÝ LIST

OTVORENÝ LIST

„Cirkevný zbor je základnou a najdôležitejšou bunkou cirkvi. V ňom je cirkev. Ostatné COJ sú organizačnou, nie podstatnou zložkou cirkvi. Vyššie COJ sú tu najmä preto, aby robili servis cirkevným zborom. Treba presne definovať, čo jednotlivé cirkevné zbory robí...
Čo priniesol rok 2018 pre ECAV

Čo priniesol rok 2018 pre ECAV

Koncom roka zvykneme rekapitulovať a viac sa zamýšľať nad tým, čo končiaci sa rok priniesol pre rodinu, pre cirkev či firmu, v ktorej pracujeme. Nie sú to len nostalgické spomienky, ale aj uvedomenie si pôvodného stavu zo začiatku roka, a zmien, ktoré tento rok...