Nadriadení uplatňujú bossing na emeritných biskupov

Nadriadení uplatňujú bossing na emeritných biskupov

Zneužívajú svoje postavenie na neodôvodnené a nerovné zaobchádzanie  Nové vedenie cirkvi pokračuje v prenasledovaní a šikanovaní svojich predchodcov. Bývalému biskupovi Milanovi Krivdovi sa mal najskôr súčasný biskup ZD J. Hroboň vyhrážať, že bude musieť odísť aj zo...
Vízie a vizionári

Vízie a vizionári

 Je dôležité, aby napríklad vedúci predstavitelia politických strán mali vízie, v ktorých predstavia občanom – budúcim voličom – svoj obraz budúcnosti. Vízia predsedu politickej strany totiž odpovedá na otázky: Kam sa chceme dostať, alebo kam by sme sa mali dostať? Čo...
Prečo?

Prečo?

Súčasný stav ECAV – stagnácia a úpadok Mojím príspevkom chcem vyvolať a iniciovať verejnú diskusiu o tom, kde sme a čo chceme urobiť, aby ECAV na Slovensku opäť zaujala svoje postavenie v slovenskej spoločnosti. V prvom rade treba sebakriticky analyzovať uplynulé...