Články

Nadriadení uplatňujú bossing na emeritných biskupov

Nadriadení uplatňujú bossing na emeritných biskupov

Zneužívajú svoje postavenie na neodôvodnené a nerovné zaobchádzanie  Nové vedenie cirkvi pokračuje v prenasledovaní a šikanovaní svojich predchodcov. Bývalému biskupovi Milanovi Krivdovi sa mal najskôr súčasný biskup ZD J. Hroboň vyhrážať, že bude musieť odísť aj zo...

Vízie a vizionári

Vízie a vizionári

 Je dôležité, aby napríklad vedúci predstavitelia politických strán mali vízie, v ktorých predstavia občanom – budúcim voličom – svoj obraz budúcnosti. Vízia predsedu politickej strany totiž odpovedá na otázky: Kam sa chceme dostať, alebo kam by sme sa mali dostať? Čo...

Prečo?

Prečo?

Súčasný stav ECAV – stagnácia a úpadok Mojím príspevkom chcem vyvolať a iniciovať verejnú diskusiu o tom, kde sme a čo chceme urobiť, aby ECAV na Slovensku opäť zaujala svoje postavenie v slovenskej spoločnosti. V prvom rade treba sebakriticky analyzovať uplynulé...

Vyhlásenie Asociácie slobodných zborov ECAV

Vyhlásenie Asociácie slobodných zborov ECAV

Vážená evanjelická verejnosť, bratia a sestry. Iba nedávno vznikla Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku, je ešte čistým a nepopísaným papierom. Chce stáť na stručnom ale výstižnom vieroučnom základe, ktorým je slovo Božie a Augsburské vyznanie. K nemu sa...

Vyšiel zborník z konferencie Hluchoslepota v cirkvi

Vyšiel zborník z konferencie Hluchoslepota v cirkvi

„Po roku 1989 sa pomery u nás výrazne zmenili. Cirkev dostala slobodu, mohla rozvíjať svoje aktivity a zapájať sa do verejného života. A prišlo pokušenie. Majetok sa vracia a podpora zo strany štátu je slušná. Pokušenie je veľké, kontrola takmer žiadna, “konštatuje v...

Protestujeme proti totalitným a nezákonným praktikám

Protestujeme proti totalitným a nezákonným praktikám

Ako členovia Generálneho hospodárskeho výboru chceme vyjadriť našu výhradu k nezákonným až totalitným praktikám nového vedenia cirkvi. Akoby nestačilo, že cirkev (na rozdiel od „svetských“ audítorov, odborníkov z Ekonomickej fakulty UK či daňového úradu, ktorí sa...