Články

Nové vedenie cirkvi utrpelo výhru.  Je to Pyrrhovo víťazstvo

Nové vedenie cirkvi utrpelo výhru. Je to Pyrrhovo víťazstvo

Najväčšia kauza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku – Reformata, s. r. o. (spoločnosť spravujúca cirkevný majetok) sa nediala len posledných 6 rokov, ale omnoho skôr, pretrvala volebné obdobia až troch generálnych dozorcov (Holčík, Delinga,...

Nevďačnosť a nedôvera  

Nevďačnosť a nedôvera  

Asi pred 15 rokmi sa nám vo firme vyskytol „malý problém“. Jeden z pracovníkov marketingu začal tvrdiť, že informácie, ktoré sú v marketingovom informačnom systéme, sú jeho know-how, pretože sa spolupodieľal na ich vytváraní. To, čo zdanlivo vyzeralo (teda aspoň...

Bez biblického ukotvenia hrozí nejasnosť a tápanie

Bez biblického ukotvenia hrozí nejasnosť a tápanie

Pred Veľkou nocou prišiel poštou z GBÚ na farské úrady dokument s názvom ECAV 2020 Budúcnosť, Pravda, Radosť + 5. Obsahuje jedenásť oblastí života ECAV, ktoré súčasné Predsedníctvo ECAV predkladá evanjelickej verejnosti na diskusiu. Podľa ich mienky sa práve v týchto...

Evanjelické noviny ZADARMO

Evanjelické noviny ZADARMO

Ako hovoria pragmatickí ekonómovia, nič nie je zadarmo! Ani vlaky pre našich dôchodcov a študentov, ani obedy pre naše deti v školách. Náklady znáša ten, kto o takomto „bezplatnom“ poskytovaní služieb rozhodol – štát. Štát však nemá na to iné peniaze, iba tie, ktoré...

Tri odkazy Maxa Webera pre dnešok

Tri odkazy Maxa Webera pre dnešok

V apríli 2019 uplynulo 155 rokov od narodenia, a na budúci rok uplynie sto rokov od úmrtia, jednej z najväčších postáv klasickej sociológie, Maxa Webera. Spomedzi tých, ktorých dnes považujeme za zakladateľov modernej sociológie, je pravdepodobne najviac citovaným...