Vitajte na stránke „Požadujeme slobodné voľby ECAV“!

Ako členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorým záleží na jej budúcnosti, Vás chceme požiadať o podporu tejto iniciatívy, ktorej zámerom je, aby si všetci evanjelici mohli slobodne vybrať vlastných kandidátov. Bez toho, aby Vás niekto obmedzoval, bez snahy zúžiť možnosť voľby na jedného kandidáta, resp. bez vyraďovania kandidátov, ktorí sú niekomu nepohodlní. Právo voliť a byť volený považujeme za jedno zo základných ľudských práv, ktoré si musíme chrániť nielen v cirkvi ale v celej spoločnosti.

Na nedávnych „kandidačných poradách“ bol zneužitý atribút námietky, ktorý namiesto toho, aby vyradil ľudí pochybnej minulosti či extrémistov niekomu poslúžil na vyradenie z volieb súčasného biskupa Západného dištriktu (!), ktorý chcel kandidovať za generálneho biskupa. Rovnako bol vyradený aj súčasný generálny dozorca (!), ktorý mal záujem na túto funkciu kandidovať znova. Do tretice bol vyradený aj kandidát na dozorcu VD, tajomník Generálneho hospodárskeho výboru brat Jaroslav Mervart.

Tieto svojvoľné a neprípustné rozhodnutia sa udiali na základe tzv. námietok, ktoré nemajú žiaden vecný základ, sú zavádzajúce resp. nepravdivé. Nebolo však potrebné overovať pravdivosť námietok, stačilo, aby za ne zahlasoval dostatočný počet členov kandidačnej porady. Tá bola tak zneužitá na subjektívne „vybavovanie si účtov“ a „likvidáciu nepohodlných oponentov“.

Chceme, aby možnosť kandidovať dostali všetci, ktorí spĺňajú predpoklady na danú funkciu, či už ide o pozíciu generálneho biskupa, generálneho dozorcu alebo dozorcu Východného dištriktu. Chceme, aby si z kandidátov vyberala široká evanjelická verejnosť, aby kandidačné porady neboli zneužité na upretie práva voľby kandidátom a na obmedzenie výberu pre širokú evanjelickú verejnosť. Tá sa potom dostáva do pozície, že má len potvrdiť výber „kandidačnej komisie“.

Ako vždy v minulosti, chceme byť tými, ktorí prinášajú odkaz nášho Pána Ježiša Krista všetkým ľuďom, a to ako slovom, tak aj praktickým príkladom. Dokázať, že cirkev vie ísť príkladom v čestnom a spravodlivom riadení vecí cirkevných a verejných. Že je a musí byť svetlom a soľou pre tento svet.